Hotelregler

Ankomst 01 06- 2023
Afrejse 02 06- 2023
 1. Disse regler gælder for alle gæster, der bor på hotellet.
 2. Reservationer på hotellet er gyldige indtil kl. 18.00 på den planlagte ankomstdag, medmindre gæsten har angivet et andet ankomsttidspunkt i forbindelse med reservationen.
 3. Værelset lejes for hele hoteldagen, som begynder kl. 14.00 og slutter kl. 12.00 den næste dag.
 4. Hvis gæsten ikke har angivet opholdets længde, antages det, at værelset er lejet for én hoteldag.
 5. Der skal anmodes om forlængelse af opholdet i receptionen senest kl. 10.00 på dagen for opholdets udløb.
 6. Gæsterne skal registrere deres ophold på grundlag af et dokument med foto (f.eks. identitetskort, pas, kørekort).
 7. Betaling for værelsesleje opkræves på forhånd på ankomstdagen. Det er muligt at betale ovenstående betaling på afrejsedagen, hvis gæsten har boet på Hotel Barlinek før.
 8. Andre tjenester (catering, vaskeriservice, telefonopkald osv.) opkræves på afrejsedagen.
 9. Fakturaer kan udstedes på afrejsedagen mod fremvisning af den originale skattekvittering, der er udstedt for den foretagne betaling.
 10. Hotellet kan nægte at modtage en gæst, som under et tidligere ophold groft har overtrådt hotelreglerne, forvoldt skade på hotellets ejendom, andre gæster, hotelansatte eller andre personer, der opholder sig på hotellet.
 11. Hotellet tilbyder tjenester i henhold til sin kategori. I tilfælde af eventuelle forbehold vedrørende de leverede tjenester bedes du venligst informere receptionen.
 12. Hotelgæsten har ikke ret til at overdrage værelset til andre personer, heller ikke før udløbet af den hoteldag, som han har betalt for.
 13. Gæsterne bør forlade hotellet inden kl. 22.00.
 14. Ophold i hotellets lokaler (undtagen restauranten) efter kl. 22.00 betyder, at gæsten accepterer at blive indkvarteret på værelset. Den ekstra indkvartering tilbydes til den pris, der er angivet i hotellets prisliste.
 15. Fra kl. 22.00 til kl. 6.00 har hotellet udgangsforbud. I tilfælde af forstyrrelser har hotellet ret til at gribe ind.
 16. Hotelgæsten er økonomisk ansvarlig for beskadigelse og ødelæggelse af hotellets udstyr og tekniske anordninger forårsaget af ham eller hans gæster. Hotellet har ret til at kræve erstatning for skader forårsaget på hotellets område.
 17. Hotellets ansvar for tab eller beskadigelse af genstande, som medbringes af hotelgæsten, er underlagt bestemmelserne i den civile lovbog.
 18. Hver gang gæsten forlader lokalet, er han/hun forpligtet til at slukke lyset og det audiovisuelle udstyr og lukke døren.
 19. Det er forbudt at holde dyr på hotellet uden tilladelse fra receptionen. Gæsten (den person, der er registreret på værelset) er ansvarlig for alle skader forårsaget af dyret.
 20. Hotellet er ikke ansvarlig for køretøjer, der er parkeret på hotellet.
 21. Rygning er ikke tilladt på hotellet, og i tilfælde af overtrædelse af forbuddet kan gæsten blive opkrævet en afgift på 500,00 PLN for ozon i værelset.
 22. Gæsten er forpligtet til at overholde brandsikkerhedsreglerne. Det er forbudt at bruge elektriske apparater som f.eks. elektriske varmeapparater og klimaanlæg.
 23. Varer, der efterlades af gæsterne, opbevares i en måned.I tilfælde af modtagelse af ordren vil ovennævnte varer blive sendt tilbage med polsk post eller kurer til den adresse, som gæsten har angivet, for egen regning.

SE VORES TILBUD

pfr logo
Vis på kortet